Jaarverslag2011

Magazine cover

VOORUITBLIK

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELEN

RECYCLEN

SORTEREN

PR & COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

Stibat behartigt de belangen van 874 deelnemers en treedt namens hen op als opdrachtgever. Om die taak optimaal te kunnen vervullen is het van belang is dat Stibat zich voortdurend blijft aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen.

Uitdagingen
n 2016 moet een inzamelpercentage zijn bereikt van 45% van het aantal verkochte batterijen. Op dit moment bedraagt het percentage 42%. Het verschil lijkt kleiner dan het is omdat er een groot verschil is tussen het aantal verkochte batterijen en het aantal afgedankte batterijen. Om op de vereiste 45% te komen zullen wij ons blijvend inspannen om het bewustzijn van consumenten te bevorderen.

Een tweede uitdaging is om data op Europees niveau betrouwbaar en vergelijkbaar te maken. Internationale samenwerking is ook nodig op het gebied van opgavensystematiek. De European Compliance Organizations for Batteries (EUCOBAT) werkt aan een systeem waarmee grote klanten in één keer opgave kunnen doen voor meerdere Europese landen tegelijk.

VOORUITBLIK

Meer
lezen

Bekijk hier het interview met Jan Bartels, directeur Stibat

Home

http://twitter.com/GreenzineNL

http://facebook.com/greenzine

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELING

RECYCLEN

SORTEREN

PR&COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

PR&COMMUNICATIE

ORGANISATIE

Powered by MagStream
Technology by MagStream Real Time Publishing