Jaarverslag2011

Magazine cover

PR&COMMUNICATIE

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELEN

RECYCLEN

SORTEREN

PR & COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

Namens haar deelnemers stimuleert Stibat consumenten om lege batterijen gescheiden in te leveren. Stibat bedenkt en realiseert steeds nieuwe campagnes en communicatiemiddelen om aan deze taak invulling te geven.

Content marketing
Onze communicatie- en mediastrategie wordt voortdurend bijgesteld op basis van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van publiciteit, voorlichting en communicatie. Nieuwe mogelijk-heden, zoals de inzet van content marketing via digitale platforms als Facebook worden sinds 2011 actief benut. Ook zijn nieuwe websites gelanceerd: legebatterijen en greenzine.

Daarnaast is de succesvolle campagne ‘Doe mee en win’ in 2011 voortgezet. Het inzamelgedrag wordt gestimuleerd door het verloten van reischeques en cadeaubonnen onder consumenten die hun lege batterijen inleverden.

PUBLICITEIT & COMMUNICATIE

Meer
lezen

Home

http://twitter.com/GreenzineNL

http://facebook.com/greenzine

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELING

RECYCLEN

SORTEREN

PR&COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

RECYCLEN

VOORUITBLIK

Powered by MagStream
Technology by MagStream Real Time Publishing