Jaarverslag2011

Magazine cover

RECYCLEN

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELEN

RECYCLEN

SORTEREN

PR & COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

Alle ingezamelde en gesorteerde batterijen worden naar gespecialiseerde recyclingbedrijven in Oost- en Zuid-Europa gebracht.
Deze bedrijven winnen bruikbare grondstoffen uit de batterijen
terug zoals zink, nikkel en kobalt. Van deze metalen worden nieuwe
producten gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan zinken dakgoten,
pannen, vangrails of als secundaire grondstof voor nieuwe batterijen. De vereiste percentages materialen die voor hergebruik moeten worden teruggewonnen zijn ook in 2011 ruimschoots gehaald.

Ecotest
De Ecotest evalueert de prestaties op het gebied van het gewicht
van herwonnen grondstoffen, de vermeden CO2-uitstoot,
de vermeden toxiciteituitstoot en de vermeden eutrofiƫring.
Ook worden de kosten van de productie geƫvalueerd.
De prestaties worden vergeleken met de situatie waarbij
dezelfde grondstoffen worden gedolven en geproduceerd.
Op basis van deze test treedt Stibat in overleg met de bedrijven om te komen tot verbeteringen en kostenreducties.

RECYCLEN

Meer
lezen

Ecotest

Bekijk hier de korte film over het recycleproces van batterijen

Home

http://twitter.com/GreenzineNL

http://facebook.com/greenzine

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELING

RECYCLEN

SORTEREN

PR&COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

SORTEREN

PR&COMMUNICATIE

Powered by MagStream
Technology by MagStream Real Time Publishing