Jaarverslag2011

Magazine cover

INZAMELING

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELEN

RECYCLEN

SORTEREN

PR & COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

In 2011 heeft Stibat 3.314 ton draagbare batterijen ingezameld: een stabilisering ten opzichte van 2010. De gezamenlijke producenten en importeurs verkochten in 2011 ruim 393 miljoen batterijen met een gewicht van 7.971 ton. Wettelijk moet 25%
van dit gewicht (gemeten als gemiddelde in 3 jaar) worden ingezameld. Stibat zit in 2011 op 42% waarmee we voor-
uitlopen op de Europese norm van 45% die vanaf 2016 geldt.
Het percentage van 42% correspondeert met een inzamel-percentage van 85% van het aantal batterijen dat wordt afgedankt. 15% van de afgedankte batterijen verdwijnt
derhalve tussen het reguliere afval.

Afvalinzamelaars
Naast ons eigen netwerk van scholen en winkels werkt Stibat nauw samen met professionele afvalinzamelaars. Die halen afgedankte batterijen op bij bedrijven en kantoren en bij alle gemeentelijke depots voor klein chemisch afval (kca). Alle ingezamelde batterijen worden naar ons centrale depot en sorteercentrum in Lelystad gebracht.

INZAMELEN

Meer
lezen

Klik om de infographic om de cyclus van batterijen te bekijken

Home

http://twitter.com/GreenzineNL

http://facebook.com/greenzine

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELING

RECYCLEN

SORTEREN

PR&COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

INZAMELNETWERK

SORTEREN

Powered by MagStream
Technology by MagStream Real Time Publishing