Jaarverslag2011

Magazine cover

KLANTEN

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELEN

RECYCLEN

SORTEREN

PR & COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

Stibat regelt de inzameling en recycling voor producenten en importeurs van draagbare batterijen, zodat die aan hun wettelijke verplichting voldoen. De 874 deelnemers betalen Stibat hiervoor een beheerbijdrage (5,6 miljoen euro in 2011). Onze deelnemers waarderen de diensten van Stibat met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4.

Normen
Om de inzamel- en recyclingnormen te halen heeft Stibat een landelijk dekkend inzamelnetwerk in winkels en op scholen en wordt er gezorgd voor voorlichting via diverse mediakanalen.
De gezamenlijke producenten en importeurs verkochten in 2011 ruim 393 miljoen batterijen met een gewicht van 7.971 ton. Wettelijk moet 25% van dit gewicht (vastgesteld volgens de eerder beschreven berekeningsmethode) worden ingezameld. Stibat zit in 2011 op 42%. Van alle afgedankte batterijen wordt 85% door Stibat ingezameld en aangeboden bij recyclingsbedrijven. Het verschil tussen deze percentages komt door het feit dat verkochte batterijen nog in gebruik zijn of nog in huishoudens worden bewaard.

ONZE KLANTEN

Meer
lezen

Inzamelpercentage

1000

800

600

400

200

0

2007

2008

2009

2010

2011

Aantal deelnemers

834 deelnemers

863 deelnemers

792 deelnemers

778 deelnemers

874 deelnemers

2011

2010

2009

2008

2007

0

50 mln.

100 mln.

150 mln.

200 mln.

250 mln.

300 mln.

350 mln.

400 mln.

393.246.419 batterijen

372.499.442 batterijen

357.181.560 batterijen

371.381.786 batterijen

359.982.758 batterijen

Aantal verkochte batterijen

Home

Home

http://twitter.com/GreenzineNL

http://facebook.com/greenzine

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELING

RECYCLEN

SORTEREN

PR&COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

STIBAT

INZAMELNETWERK

Powered by MagStream
Technology by MagStream Real Time Publishing