Jaarverslag2011

Magazine cover

STIBAT

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELEN

RECYCLEN

SORTEREN

PR & COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

Stibat heeft in 2011 haar primaire taak, het namens de deelne-mers inzamelen en recyclen van batterijen, goed uitgevoerd:
de doelstellingen zijn ruimschoots gehaald. Daarnaast zijn er initiatieven genomen om de positie als kenniscentrum te ver-stevigen en de internationale samenwerking te verbeteren.
Dat is nodig want de wereld van mobiele energie wordt com-plexer door nieuwe soorten batterijen, nieuwe toepassingen, nieuwe recyclemogelijkheden en nieuwe Europese normen.

Ecotest
Als opdrachtgever voor recyclebedrijven wil Stibat het verwerkingsproces nauwkeurig kunnen monitoren en mee-denken over maatschappelijk verantwoorde verbeteringen. Hiervoor is de Ecotest ontwikkeld. Wij verwachten hiervan op korte termijn resultaten die ook ten gunste kunnen komen van de deelnemers van Stibat.

Bewustwording
Stibat steekt veel energie in voorlichting. Hiervoor zijn in 2011 nieuwe vormen ontwikkeld op het vlak van nieuwe media. Hierdoor worden nieuwe doelgroepen bereikt en bewust ge-maakt van het nut en de noodzaak van duurzaamheid in het algemeen en batterijenrecycling in het bijzonder.

Laurens ten Horn voorzitter Stibat

INTRODUCTIE VOORZITTER

Meer
lezen

Bekijk hier het interview met Laurens ten Horn, voorzitter Stibat

Home

Home

http://twitter.com/GreenzineNL

http://facebook.com/greenzine

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELING

RECYCLEN

SORTEREN

PR&COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

Home

KLANTEN

Powered by MagStream
Technology by MagStream Real Time Publishing