Jaarverslag2011

Magazine cover

ORGANISATIE

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELEN

RECYCLEN

SORTEREN

PR & COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

Stibat verzorgt de inzameling en recycling van lege batterijen voor deelnemende producenten en importeurs. Dat gebeurt op basis van het Besluit en de Regeling beheer batterijen en accu’s 2008.
De regeling bevat regels over het afvalbeheer en het gebruik van gevaarlijke stoffen in batterijen en accu’s. De manier waarop Stibat invulling geeft aan haar wettelijke verplichtingen staat beschreven in een collectieve mededeling die ze heeft ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Staf
Stibat staat onder leiding van een bestuur en wordt bijgestaan door een bureau onder leiding van een directeur.
In 2011 had Stibat 12 medewerkers. Stibat hanteert een kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001: 2008
en een milieumanagementsysteem volgens ISO 14001: 2004.

ORGANISATIE

Meer
lezen

Colofon

Jan Bartels

Mariska Mouthaan

Anja Noordijk

Harm Noorman

Robert Rozenberg

Lia Schenk

Sandra Stougje

Marianne Switzar

Anneloes
van Huuksloot

Gert Jan van Huuksloot


Stephanie ten Bosch

Danny Brugman

Helga Bartels

Bart Wolters

Jan Jaap Verolme

Home

http://twitter.com/GreenzineNL

http://facebook.com/greenzine

STIBAT

KLANTEN

INZAMELNETWERK

INZAMELING

RECYCLEN

SORTEREN

PR&COMMUNICATIE

VOORUITBLIK

ORGANISATIE

VOORUITBLIK

Powered by MagStream
Technology by MagStream Real Time Publishing